Administrácia

Úvod ÚvodAdministrácia

Monitoring / správa a optimalizácia harwarovej infraštruktúry / inštalácia a servis komponentov


Outsourcing IT, zaoberáme sa inštaláciou a prevádzkou hardwarovej infraštruktúry

- externá správa IT systémov

- inštalácia a správa internetovej siete                                        

- inštalácia, správa serverov 

- inštalácia operačných systémov a aplikácií, implementácie ďalšieho špecifického softwaru
- podpora užívateľov: školenia, systematické vzdelávanie
- dodávky techniky a infraštruktúry (PC, Servery, LAN, WAN)
- vzdialená správa a monitorovanie stavu systému, diagnostika
- poradenstvo a konzultácie pri návrhu a rozvoji systémov, plánovanie a optimalizácia nákladov
–IT management


Technická podpora

- TeamViewer


Copyright 2021 - 2022 © pekoit.sk